Kontrolno telo

Kontrolno telo u okviru preduzeća ENERGOEL DOO posluje u skadu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012 i vrši poslove kontrolisanja u oblasti elektrotehnike.

U okviru kontrolnog tela, vrši se kontrolisanje radi utvrđivanja usklađenosti sa pravilnicima i standardima sledećeg obima kontrolisanja:

– Električne instalacije niskog napona
– Gromobranske instalacije
– Elektroenergetska postrojenja
– Elektroizolaciona ulja

Kontrolno telo neprekidno radi na podizanju nivoa kvaliteta kompletne usluge uz stručno obavljanje poslova kontrolisanja. Visok nivo usluge, poštovanje rokova i zadovoljavanje zahteva korisnika prepoznatljive su karakteristike kontrolnog tela preduzeća Energoel na našem tržištu.

Preuzmite dokumentaciju

Poverljivost

Pravila rada

Prigovori i žalbe

Uslovi poslovanja

Zahtev za kontrolisanje

Obim akreditacije

Sertifikat o akreditaciji

Anketni upitnik